مصر
0:1
اروگوئه
A گروه. جمعه، ۳/۲۵، ۱۲:۰۰. ورزشگاه مرکزی, یکاترینبورگ

مصر - اروگوئه

مصر - اروگوئه