Poster بیست و چهار ساعت جنگ, ورزشی, ۱۳۹۴

بیست و چهار ساعت جنگ

ورزشی, ۱۳۹۴

بیست و چهار ساعت جنگ

The 24 Hour War
سال ۱۳۹۴
ورزشی
99 دقیقه, 12+
این مستند در سال 2017 ساخته شده است. این مستند درباره رقابت دو غول صنعت خودرو سازی "هنری فورد" و "انزو فراری" در سال 1960 می باشد. این مستند را از تلویزیون تیوا تماشا کنید.