اژدها وارد میشود
اژدها وارد میشود
اژدها وارد میشود
هیجان انگیز, ماجراجویی , ۱۳۹۴

لطفا برای تماشا وارد شوید

اژدها وارد میشود

اژدها وارد میشود

سال ۱۳۹۴
ایران
هیجان انگیز, ماجراجویی
105 دقیقه, 16+
توضیحات
دوم بهمن ماه ١٣۴٣ است ، یک شورلت ایمپالای نارنجى رنگ از قبرستان باستانى مى گذرد و به سمت کشتى به خاک نشسته اى مى راند. داخل کشتى یک زندانى تبعیدى حلق آویز شده ، روى دیوارهاى کشتى خاطرات روزانه اش را نوشته بوده، آیا این نوشته ها به کاراگاه حفیظى کمک خواهند کرد تا بفهمد چرا سالها است کسى مرده اش را در این قبرستان دفن نکرده است؟

پیشنهادها