آنونس سایمدانگ - بازگشت یانگوم ۱۳۹۵

لطفا برای تماشا وارد شوید

آنونس سایمدانگ - بازگشت یانگوم

سال ۱۳۹۵

جمهوری کره

1 دقیقه, 12+
توضیحات
مجموعه "سایمدانگ" هر پنجشنبه از تلویزیون تعاملی تیوا