Poster بوبو قهرمان کوچک, کودک, ۱۳۹۴

بوبو قهرمان کوچک

کودک, ۱۳۹۴

بوبو قهرمان کوچک

BoBoiBoy
سال ۱۳۹۴
مالزی
کودک
98 دقیقه, 6+
این انیمیشن زیبا در سال 2016 ساخته شده است. داستان این انیمیشن درباره "اوچوبوت" که توسط گروهی از موجودات بیگانه دزده می شود و به همین علت "بوبوی بوی" و دوستانش می خواهند که او را نجات دهند و ... این انیمیشن دیدنی را از تلویزیون تیوا تماشا کنید.
کارگردانان:Nizam Razak