Poster گزینه دو: دانش آموزان پایه یازدهم داوطلبان سال 98 , مشاوره‌ ای, ۱۳۹۶

گزینه دو: دانش آموزان پایه یازدهم داوطلبان سال 98

مشاوره‌ ای, ۱۳۹۶

گزینه دو: دانش آموزان پایه یازدهم داوطلبان سال 98

سال ۱۳۹۶
ایران
مشاوره‌ ای
42 دقیقه, 6+
موفقیت در امتحانات و دورخیزی برای آزمون 98 - کارشناس : محمدرضا پور دستمالچی