مسابقه فوتبال ایران و مراکش

مسابقه فوتبال ایران و مراکش

تلویزیون تعاملی تیوا: 7.3
سال ۲۰۱۸
روسیه فدرال
ورزشی
۱۰۶ دقیقه, 6+
مسابقه فوتبال بین ایران و مراکش در جام جهانی 2018
عنوان اصلی: Iran_vs_Morroco
زبان ها: انگلیسی