مستند پوکر

مستند پوکر

سال ۲۰۲۰
ایران
فیلم های مستند , زندگی نامه, ورزشی
۸۲ دقیقه, 12+
مستندی درباره چگونگی قهرمانی پرسپولیس در چهار سال متوالی
عنوان اصلی: پوکر
زبان ها: فارسی