Poster  جنگل اسرار آمیز, مستند , ۱۳۸۷

جنگل اسرار آمیز

مستند , ۱۳۸۷

جنگل اسرار آمیز

Mythos Wald
سال ۱۳۸۷
آلمان
مستند
83 دقیقه, 6+
در گوشه و کنار جهان جنگل هایی وجود دارد که به دلایل مختلف مشهور شده اند. جنگل هایی که یا به دلیل شکل ظاهری درختان آن و یا به دلیل گونه های جانوری که در کنار هم زندگی می کنند به عنوان جنگل های اسرار آمیز شناخته می شوند. یکی از این جنگل ها, جنگل اسرار آمیز آلمان است که مستند آن توسط شبکه تیوا تقدیم شما بینندگان عزیز می گردد.