Poster زندگی به مثابه جنگ, مستند , ۱۳۸۰

زندگی به مثابه جنگ

مستند , ۱۳۸۰

زندگی به مثابه جنگ

Naqoyqatsi
سال ۱۳۸۰
مستند
82 دقیقه, 16+
"زندگی به مثابه جنگ" عنوان آخرین فیلم سه‌گانه رجیو است که در سال ۲۰۰۲ ساخته شد. در این فیلم تفکر جنگ و نابودی در زندگی انسان نوین به تصویر کشیده شده است. تلویزیون تیوا شما را به تماشای آخرین قسمت از سه گانه رجیو دعوت می کند.