Poster بهشت پرندگان, مستند , ۱۳۸۹

بهشت پرندگان

مستند , ۱۳۸۹

بهشت پرندگان

Birds of Paradise
سال ۱۳۸۹
انگلستان
مستند
59 دقیقه, 12+
این مستند زیبا در سال 2011 ساخته شده است. در جنگل های گینه نو، پرندگان بسیار زیبا زندگی می کنند که درک زیباییِ آنها غیر قابل تصور است. اولین گروه اروپایی وقتی این پرندگان را کشف کردند، معتقد بودند که آنها از بهشت بر روی زمین فرود آمده اند به همین دلیل آنها را پرندگان بهشتی نامیدند. و… این مستنند زیبا را از تلویزیون تیوا تماشا کنید.
کارگردانان:Harvey Jones