Poster در پناه نیزار, مستند , ۱۳۸۷

در پناه نیزار

مستند , ۱۳۸۷

در پناه نیزار

Drakensberg: Barrier of Spears
سال ۱۳۸۷
مستند
53 دقیقه
این مستند زیبا در سال 2009 ساخته شده است. در این مستند به زندگی پرخطر حیواناتی پرداخته می شود که برای حفظ جان خود از نیزارهای آفریقایی به عنوان پناهگاه خود استفاده می کنند. و .. این مستند زیبا را از تلویزیون تیوا تماشا کنید.