نژا

نژا

سال ۲۰۱۹
چین
کودک
۱۰۰ دقیقه, 12+
. داستان در مورد پسری است که با قدرت های فرا انسانی متولد شده و اکنون برای مبارزه با شیاطین و نجات جامعه استخدام می شود . با دیدن این انیمیشن زیبا در تلویزیون تعاملی تیوا لذت ببرید
عنوان اصلی: Ne Zha
زبان ها: انگلیسی