Poster زندگی در تحول, مستند , ۱۳۶۶

زندگی در تحول

مستند , ۱۳۶۶

زندگی در تحول

Pawaqqatsi
سال ۱۳۶۶
انگلستان
مستند
79 دقیقه, 16+
دومین فیلم از سه‌ گانه رجیو که به معنای زندگی در حال گذار است در سال 1988 ساخته شد."پُوا" به معنای در حال گذار است اما در فرهنگ "هوپی" به معنای جادوگر نیز آمده است. این فیلم زندگی در جنوب- استعاره از کشورهای جهان سوم- یا در حال توسعه را به تصویر کشیده است. تلویزیون تیوا شما را به تماشای این فیلم دعوت می کند.