Poster بازمانده, مستند , ۱۳۸۶

بازمانده

مستند , ۱۳۸۶

بازمانده

Survivor
سال ۱۳۸۶
مستند
68 دقیقه, 16+
این مستند زیبا به کوچ بزرگ گوزن های یال دار در دشت سرنگتی در آفریقا می پردازد. در این مستند مواجه شدن گوزن های یال دار با حیوانات درنده در دشت ها و رودخانه های فصلی آفریقا و همچنین اتفاقات هیجان انگیزی که برای این گوزن زیبا پیش می آید را به تصویر می کشد. این مستند زیبا را از تلویزیون تیوا تماشا کنید.