Poster دروغ آرمسترانگ, ورزشی, ۱۳۹۱

دروغ آرمسترانگ

ورزشی, ۱۳۹۱

دروغ آرمسترانگ

The Armstrong Lie
سال ۱۳۹۱
ورزشی
114 دقیقه, 12+
این مستند در سال 2011 ساخته شده است. مستند دروغ آرمسترانگ در مورد "لنس آرمسترانگ" قهرمان دوچرخه سواری است که بعد از 4 سال بازنشستگی و مبارزه با سرطان به میادین برمی گردد و قهرمان می شود ولی بعد از 3 سال متهم به استفاده از داروهای نیروزا می شود و ... این مستند را از تلویزیون تیوا تماشا کنید.