خوش آمدید
Welcome
خوش آمدید
کمدی, ۱۳۸۵

لطفا برای تماشا وارد شوید

خوش آمدید

Welcome

سال ۱۳۸۵
هندوستان
کمدی
86 دقیقه, 16+
توضیحات
جوانی به نام راجیو عاشق دختری می شود که برادرانش بزرگترین جنایتکاران شهر هستند. از طرفی برادران این دختر دوست دارند خواهرشان با مردی شریف ازدواج کند و... این فیلم را از شبکه تیوا تقدیم شما بینندگان عزیز می نماییم.
توضیحات بیشتر