زاگرس، گاهواره تمدن بشری

زاگرس، گاهواره تمدن بشری

سال ۲۰۱۱
ایران
فیلم های مستند
۱۷ دقیقه, 16+
این مستند منطقه زاگرس را به عنوان جایی زیبا و تاریخی و سر چشمه شکل گیری تمدن به تصویر می کشد.....تلویزیون تعاملی تیوا تماشای این مستند را به شما پیشنهاد می دهد
نویسندگان: منوچهر طیاب
کارگردانان: منوچهر طیاب
عنوان اصلی: zagros gahvareye tamadone bashari
زبان ها: فارسی