اخبار

۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

دستمزد داوران جام جهانی چه قدر است؟

در رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۸ داوران و کمک داوران از کشورهای مختلف بازیها را سوت زده اند. این داوران بر اساس پستهای خود در زمین و تعداد بازی هایی که در آن حضور داشته اند،حقوق دریافت میکنند. در مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه ۳۶ داور و ۶۳ کمک داور حضور داشتند. این داوران و کمک داوران در پستهای مختلف در زمین به برگزاری مسابقه کمک کردند. انتخاب این داوری بر اساس مهارت آنها بوده است.

۳۶ داور اصلی مسابقات از شش قاره مختلف بودند: شش داور از AFC، شش داور از CAF، شش داور ازCONCACAF، شش داور از CON Mebol، دو داور از OFC و ۱۰ داور از یوفا در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه سوت زدند. فیفا از سال ۲۰۱۴ نامزدهای داوری جام جهانی را تحت نظر داشته است و سمینارهای مختلفی برای داوران برگزار کرده است.

داوران با توجه به پستی که در مسابقات داشته اند حقوق دریافت می کنند. سایت UOL Esporte اعلام کرده است که داوران اصلی و با تجربه در بازیهای جام جهانی امسال ۷۰ هزار دلار دریافت می کنند و بابت هر بازی که سوت زده اند نیز سه هزار دلار به آنها پرداخت می شود. کمک داوران بازیها ۳۵ هزار دلار دریافت می کنند و هر بازی دو هزار دلار اضافه میگیرند.