اخبار

۲۵ ژوئن ۲۰۱۸

ایرانی ها نگذاشتند رونالدو بخوابد

برخی از هواداران تیم ملی ایران، در اقدامی عجیب با تجمع در محل هتل تیم ملی پرتغال، سروصدای زیادی به پا کردند تا جایی که شعارها و سروصدای آنها با واکنشی از سوی کریستیانو رونالدو ستاره پرتغالی همراه بود. هواداران برای رونالدو کری خوانی می کردند و برخی نیز او را تشویق میکردند اما این اتفاق در ساعتهای پایانی شب و در حالی که تیم ها در حال استراحت بودند باعث بیخوابی و واکنش رونالدو شد.

در ویدیویی که از این اتفاق منتشر شده رونالدو با حضور پشت پنجره اتاقش، با زبان اشاره به هواداران میگوید که زمان استراحت است و این سروصدای آنها، خواب را از وی ربوده است. اتفاق عجیبی که در ادامه با درخواست سایر هواداران از افراد حاضر در محل هتل، به اتمام رسید.