اخبار

۲۶ ژوئن ۲۰۱۸

عذرخواهی طارمی به خاطر فرصتی که از دست داد

موقعیت گلی که مهدی طارمی در دقایق آخر بازی از دست داد مهم ترین حسرت دیدار دیشب بود. طارمی که جلوی اسپانیا نمایش بسیار خوبی داشت می توانست دیشب نامش را برای همیشه و به عنوان یک قهرمان در تاریخ کشورمان ثبت کند اما او نتوانست توپش را تبدیل به گل کند تا ایران جایی در مرحله حذفی جام جهانی نداشته باشد. طارمی که بعد از بازی ناراحت ترین آدم روی زمین بود درباره آن موقعیت گفته:" من تنها میتوانم عذرخواهی کنم که نتوانستم گل بزنم. نمیخواهم توجیه کنم و بد زدم و واقعا باید توپ گل میشد اما توپی که در اختیار من قرار گرفت با پیچ به من رسید و زاویه من هم بسته بود. اما آن پیچ هم خیلی تاثیر داشت که نتوانستم توپ را خوب به سمت دروازه بزنم اما واقعا نمیخواهم توجیه کنم. نمیدانم چه بگویم و فقط عذرخواهی میکنم."