اخبار

۲۶ ژوئن ۲۰۱۸

تاریخ سازی به شیوه بیرانوند

علیرضا بیرانوند در پایان کار ایران در جامجهانی موفق شد رکوردی جاودانه به ثبت برساند. علیرضا بیرانوند با دو گل خورده در مرحله گروهی جام جهانی به عنوان بهترین دروازه بان تاریخ فوتبال ایران از نظر تعداد گل خورده در ادوار جام جهانی نام خود را معرفی کرد. عنوانی که به نظر حق دروازهبان جوان تیمملی است چراکه او در سه بازی ای که برای تیمش انجام داد هم پنالتی گرفت و هم با چند سیو دیدنی موفق شد دروازه تیمش را از خطر فروپاشی نجات بدهد.