اخبار

۲۸ ژوئن ۲۰۱۸

دفاع از حضور بانوان در استادیوم

دفاع خانم معاون از حضور بانوان در استادیوم. در شرایطی که طی روزهای گذشته عده ای در برابر پخش فوتبال در استادیوم آزادی برای خانواده ها موضع گرفته بودند، معاون رئیس جمهور اعلام کرده این کار هیچ مشکل شرعی و فقهی نداشته. ایسنا از قول معصومه ابتکار نوشته: قایانی که ورزش فوتبال میکنند جورابشان تا زیر زانوشان است، شلوارشان هم تا بالای زانویشان است. اصلا بحث فقهی مبنی بر ندیدن ورزش مردان فوتبالیست توسط زنان وجود ندارد.برگزاری تماشای فوتبال توسط خانواده ها در استادیوم آزادی کاملا بر اساس موازین شرعی بوده است و هیچ مشکلی نیست. خوشبختانه در مسابقات جام جهانی دو نوبت خانمها در استادیوم آزادی حضور پیدا کردند، هیچ مشکلی نبوده و انشاءالله از این به بعد هم هیچ مشکلی نخواهد بود.