اخبار

۲۹ ژوئن ۲۰۱۸

نظر مهاجرانی درباره خداحافظی گوچی و سردار

تصمیمی احساسی. این نظر حشمت خان مهاجرانی درباره خداحافظی سردار آزمون و رضا قوچان نژاد از تیم ملی است. ایسنا از قول سرمربی تیم ملی در جام جهانی 1978 نوشته:" فکر میکنم تصمیم گیری هر دو نفر احساسی بوده و اگر در لحظه تصمیم نمی گرفتند این اتفاق نمیافتاد. چنین شرایطی هم برای من هم پیش آمده است و در ۶۵ سالگی تصمیم گرفتم مربیگری را کنار بگذارم، در حالی که میتوانستم تا ۲۰ سال بعد هم کار کنم." از دید مهاجرانی کی روش به هر دو نفر اعتقاد کاملی دارد و به همین دلیل مخالف خداحافظی دو مهاجم تیمش است.