اخبار

۲۹ ژوئن ۲۰۱۸

گلایه نماینده مجلس؛ چرا نرفتیم روسیه

یکی از اتفاقاتی که قبل از جام جهانی سر و صدای زیادی کرد برنامه نمایندگان مجلس برای سفر به روسیه بود. موضوعی که آنقدر در شبکه های اجتماعی مورد نقد قرار گرفت که نهایتا اهالی بهارستان تصمیم گرفتند قید همراهی تیم ملی را بزنند. موضوعی که باعث ناراحتی احد آزادیخواه سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شده. او به برنا گفته:" شایعاتی که پیش از این موضوع به گونه ای مغرضانه در برخی رسانه ها منتشر شد، باعث شد که نمایندگی از مجلس در روسیه حضور نداشته باشد ،در حالی که کمیسیون فرهنگی به عنوان کمیسیونی که وزارت ورزش و جوانان را رصد میکند باید در روسیه نماینده داشت و حتی حضور نماینده ای از مجلس در روسیه قطعاً میتوانست برای ملی پوشان نیز مثبت باشد . شما اگر در همین مورد خاص به سایر کشورها نگاه کنید قطعا آنها هم نمایندگانی داشتند،همانگونه که در جام های جهانی پیش چند نماینده حضور داشتند."