اخبار

۱ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

تمجید کارشناس داوری ایتالیایی از فغانی

علیرضا فغانی سومین بازی اش در جام جهانی را نیز قضاوت کرد و این داوری، با کمترین اشتباه ممکن بود. او همچون دیدار برزیل و همچنین مسابقه آلمان، عملکرد خوبی در زمین داشت و نشان داد استحقاق بازی های مهم تر در مراحل بالاتر را نیز داراست.

قضاوت داور ایرانی، مورد توجه کارشناسان خارجی نیز قرار گرفته است. گراتزیانو چزاری کارشناس ایتالیایی، فغانی را تحسین کرد و گفت که او بدون شک یکی از کاندیدای فینال خواهد بود.