اخبار

۶ ژوئیهٔ ۲۰۱۸

جهانبخش، سردار نشد

روزنامه خبر ورزشی در شماره دیروز خود به نکته عجیبی اشاره کرده. اینکه علیرضا جهانبخش هم قصد خداحافظی از تیم ملی را داشته. بخش مهم این گزارش را برایتان نقل می کنیم: علیرضا به خاطر جوی که در فضای مجازی علیه اش به راه افتاد، می خواست مثل سردار نامه خداحافظی منتشر کند. او و آزمون در اینباره حرف زده بودند ولی سردار خداحافظی کرد و علیرضا نه. این بازیکن بعد از کمی فکر کردن به این نتیجه رسید که باید بایستد و مبارزه کند؛ به همین خاطر خداحافظی را بی خیال شد و به سردار هم توصیه کرد تا توجهی به فضای مجازی نداشته باشد.