سیاست‏‌های حفظ حریم شخصی کاربران و مشترکین:

فروشگاه تیوا متعلق به تراشه سبز تهران به اطلاعات خصوصی مشترکین که از خدمات سایت استفاده می‏‌کنند، احترام گذاشته و از آن محافظت می‏‌کند.

فروشگاه تیوا متعهد می‏‌شود در حد توان از حریم شخصی شما دفاع کند ولیکن در صورت صدور احکام قانونی برای بررسی و بازیابی اطلاعات کاربران، تیوا در برابر قانون کشور جمهوری اسلامی ایران مطاع میباشد.

فروشگاه تیوا تکنولوژی مورد نیاز برای هرچه مطمئن‏‌تر و امن‏‌تر شدن استفاده شما از خدمات تیوا را، توسعه میدهد لذا با استفاده از فروشگاه تیوا ، شما رضایت و موافقت خود را با این سیاست نشان می‏‌دهید.

فروشگاه تیوا ممکن است که برای ارائه سرویس های نوین و بروزرسانی سرویس ها و یا ارائه سرویس های جانبی تیوا اقدام به بررسی و پردازش اطلاعات علاقمندی کاربران و مشترکین نماید و مشترکین موافقت خود را با این اقدام اعلام مینمایند.