Poster  سه فراری: داستان های آرکادیا , سه فراری: داستان های آرکادیا

سه فراری: داستان های آرکادیا

سه فراری: داستان های آرکادیا

سه فراری: داستان های آرکادیا

3 below: tales of arcadia
سال ۱۳۹۶
ایالات متحدهٔ آمریکا
کودک
6+
انیمیشن "سه فراری: داستان های آرکادیا" درباره دو موجود فضایی و بادیگاردشان است. که از سرزمین خود فرار کرده اند و به زمین آمده اند و ... این انیمیشن زیبا را از تلویزیون تعاملی تیوا تماشا کنید.