قصه نمایش

قصه نمایش

تلویزیون تعاملی تیوا: 8.2
سال ۲۰۲۰
ایران
آموزشی, کودک
0+
در این مجموعه از آکادمی هنر و ادبیات برای شما قصه هایی با نمایش های متعدد گفته خواهد شد و ... تلویزیون تعاملی تیوا شمارا به دیدن این برنامه دعوت میکند.
زبان ها: فارسی