حجم سازی

حجم سازی

سال ۲۰۲۰
ایران
آموزشی, کودک
0+
در این مجموعه از آکادمی هنر و ادبیات شما با نحوه ساخت اشکال مختلف با کاغذ و مقوا و رنگ آشنا خواهید شد ... تلویزیون تعاملی تیوا شمارا به دیدن این برنامه دعوت میکند.
زبان ها: فارسی
فصل ۱