تکنیک نقاشی

تکنیک نقاشی

تلویزیون تعاملی تیوا: 6.9
سال ۲۰۲۰
ایران
آموزشی, کودک
0+
در این مجموعه از آکادمی هنر و ادبیات شما با نحوه نقاشی کردن و تکنیک های نقاشی آشنا خواهید شد ... تلویزیون تعاملی تیوا شمارا به دیدن این برنامه دعوت میکند.
زبان ها: فارسی