راسل کرو

راسل کرو

سال ۱۹۶۴
نیوزیلند
فیلم
16+
بدون توضیح