ماجراهای گومی گومی

ماجراهای گومی گومی

سال ۲۰۱۲
کودک
0+
این انیمیشن سریالی در سال 2012 ساخته شده است. ماجراهای "قمی قمی" را در دنیای خیالی و جالبش را از تلویزیون تعاملی تیوا دنبال کنید.
عنوان اصلی: adventures qumi qumi
زبان ها: انگلیسی