افرا

افرا

سال ۲۰۲۱
ایران
درام
16+
در پگاه مه آلود یک روز پاییزی، در زیر شاخه‌های پرشکوه افرا، فرزندی زاده می‌شود؛ حاصلِ وصلتِ شومِ اخلاق و منفعت. چشمانِ پیرِ افرا، یگانه شاهدِ این راز در اعماق جنگل است. شاهدی که آموخت در نگاه عاشقانه به زندگی، فقط صاحب تنهایی خویشی. هیچکس نبودن، اولین و آخرین قانون کتاب عشق است... تلویزیون تعاملی تیوا شما را به تماشای این مجموعه دعوت می کند
عنوان اصلی: افرا
زبان ها: فارسی
فصل ۱