عصر گربه سانان بزرگ

عصر گربه سانان بزرگ

سال ۲۰۱۸
ایالات متحدهٔ آمریکا
فیلم های مستند
12+
این مجموعه سه قسمتی به سرگذشت گربه سانان می پردازد. در این مجموعه با استفاده از اکتشافات علمی، اطلاعات جدیدی در مورد پیشینه گربه های بزرگی مانند جگوار، پلنگ، شیر، یوزپلنگ و پلنگ برفی در اختیار شما قرار خواهد گرفت. این مستند زیبا را از تلویزیون تعاملی تیوا به تماشا بنشینید.
عنوان اصلی: Age of Big Cats
زبان ها: انگلیسی