آینه

آینه

سال ۱۹۸۸
خانوادگی
16+
داستان هر بخش مستقل بود و مضامینی نظیر مادرزن و مادرشوهر، همسایگی، روابط مالک و مستأجر، خرافه‌گرایی، بهانه‌جویی، توقع بی‌جا، دهان‌بینی و بی‌مسئولیتی و غیره، محور اصلی آن‌ها بود. در پایان هر بخش، روشهای ساده و بهتر زیستن، در سکانسی تحتِ عنوانِ «زندگی شیرین می‌شود» پخش می شود......تلویزیون تعاملی تیوا تماشای این فیلم را به شما پیشنهاد می دهد
عنوان اصلی: Ayeneh
زبان ها: فارسی