بچه های برج میلاد

بچه های برج میلاد

سال ۲۰۱۵
ایران
انیمیشن, ماجراجویی
6+
سپهر، پیام و میلاد سه مأمور نوجوانند. آنها به وسیلۀ قدرت‌هایی که به کمکشان می‌آید، مردم شهر را از تصادفات هولناک نجات می‌دهند .تلویزیون تعاملی تیوا شما را به دیدن این انیمیشن زیبا دعوت می نماید
زبان ها: فارسی