فسقلی های باغچه

فسقلی های باغچه

سال ۲۰۱۶
کودک
6+
داستان انیمیشن درباره پنج حشره می باشد که در حیاط خلوت خانه ای که بسیار سرسبز می باشد زندگی می کنند و آموزه هایی از زندگی را هم زمان با ماجراجویی های خود کسب می کنند. این انیمیشن زیبا را از تلویزیون تعاملی تیوا تماشا کنید.
عنوان اصلی: beat bugs
زبان ها: فارسی