Ben and Holly's Little Kingdom

Ben and Holly's Little Kingdom

تلویزیون تعاملی تیوا: 6.9
سال ۲۰۰۹
انگلستان
آموزشی, کودک
0+
جایی میان انبوه بوته های تمشک، یک سرزمین رویایی وجود دارد که در آن پری ها و آدم کوچولوها کنار هم زندگی می کنند. در این سرزمین، شاهزاده کوچولویی به نام "هالی" زندگی می کند که با یکی از آدم کوچولوها به نام "بن" دوستان خیلی خوبی هستند. با اینکه "هالی" یک پری با قدرت جادویی است اما نمی داند چطور از قدرتش استفاده کند و همیشه به دردسر می افتد. دوستش "بن" که جادو بلد نیست و به خودش متکی است، همیشه به "هالی" کمک می کند....تلویزیون تعاملی تیوا تماشای این مجموعه را پیشنهاد می دهد
عنوان اصلی: Ben and Holly's Little Kingdom
زبان ها: انگلیسی