بورس پلاس

بورس پلاس

سال ۲۰۲۱
ایران
آموزشی
16+
برنامه ای درباره بورس و اقتصاد که در چگونگی استفاده از سرمایه به مخاطبان راهکارهایی می دهد.....تلویزیون تعاملی تیوا شما را به تماشای این برنامه دعوت می کند
عنوان اصلی: بورس پلاس
زبان ها: فارسی
فصل ۱