ببعی

ببعی

تلویزیون تعاملی تیوا: 5.4
سال ۲۰۱۹
ایران
کودک
0+
انیمیشن آموزشی "ببعی" در سال 2019 ساخته شده است. دو گوسفند به نام های "ببعی" و "ببعو" تمام شخصیت‌های این مجموعه هستند که در هر قسمت به طور غیر مستقیم به خردسالان آموزشهایی را می دهند و ... این انیمیشن زیبا را از تلویزیون تعاملی تیوا دنبال کنید.
زبان ها: فارسی