ببعی

ببعی

تلویزیون تعاملی تیوا: 5.9
سال ۲۰۱۹
ایران
کودک
0+
دو گوسفند به نام های "ببعی" و "ببعو" تمام شخصیت‌های این مجموعه هستند که در هر قسمت به طور غیر مستقیم به خردسالان آموزش هایی را می دهند و ... این انیمیشن زیبا را از تلویزیون تعاملی تیوا دنبال کنید.
زبان ها: فارسی