شارلیز ترون

شارلیز ترون

سال ۱۹۷۵
آفریقای جنوبی
فیلم
16+
بدون توضیح