چک برگشتی

چک برگشتی

سال ۲۰۱۲
ایران
کمدی
12+
مجموعه "چک برگشتی" در سال 1391 ساخته شده است. مردی که تازه از زندان آزاد شده است و به دنبال شغل مناسبی می‌گردد، باید هر ماه بابت مهریه همسر سابق خود دو سکه به او بدهد و ... این سریال طنز را از تلویزیون تیوا دنبال کنید.
زبان ها: فارسی