سینما اقتباس

سینما اقتباس

سال ۲۰۲۰
ایران
عمومی
12+
این مجموعه ، برنامه ای است که به تحلیل فیلم های سینمایی بزرگی می پردازد که با اقتباسی درخشان از رمان های بزرگ جهان ساخته شده اند. در سال های اخیر مفهوم اقتباس در سینمای دنیا برای ساخت فیلم های سینمایی به شدت رونق پیدا کرده است و به دلیل ارتباط جوامع مدرن با رمان های روز، استقبال بسیار خوبی از فیلم هایی که از این رمان ها اقتباس شده اند، ایجاد کرده است. این برنامه تحلیلی مو شکافانه بین رمان و سینما را بررسی می کند ... شما را به تماشای این برنامه جذاب از تلویزیون تعاملی تیوا دعوت می کنیم.
عنوان اصلی: سینما اقتباس
زبان ها: فارسی