دلیران تنگستان

دلیران تنگستان

دلیران تنگستان

دلیران تنگستان

سال ۱۳۵۲

ایران

تاریخی

16+

توضیحات
این مجموعه قدیمی در سال ۱۳۵۳ به کارگردانی همایون شهنواز تهیه و تولید شده است. انگلستان به بهانه محاصره هرات، به جنوب ایران حمله می‌کند. «احمد تنگستانی» به همراه ۳۰۰ نفر دلاور، در قلعه‌ای ویران، به دفاع از ایران می‌پردازند. دو انگلیسی به دست مردم کشته می‌شوند و دولت انگلیس به خونخواهی آنان، از آب و خشکی به مردم جنوب حمله می‌کند و... این سریال را از شبکه تیوا دنبال کنید.