دلیران تنگستان

دلیران تنگستان

سال ۱۹۷۴
ایران
تاریخی
16+
انگلستان به بهانه محاصره هرات، به جنوب ایران حمله می‌کند. «احمد تنگستانی» به همراه ۳۰۰ نفر دلاور، در قلعه‌ای ویران، به دفاع از ایران می‌پردازند. دو انگلیسی به دست مردم کشته می‌شوند و دولت انگلیس به خونخواهی آنان، از آب و خشکی به مردم جنوب حمله می‌کند و... این مجموعه زیبا را از تلویزیون تعاملی تیوا دنبال کنید
عنوان اصلی: دلیران تنگستان
زبان ها: فارسی