Poster در حاشیه 1, در حاشیه

در حاشیه 1

در حاشیه

در حاشیه 1

سال ۱۳۹۲
ایران
کمدی
12+
هومن صحرایی مامور میشود تا یک مرکز درمانی تعطیل شده را راه اندازی کند در این مسیر با عده ای که سابقه کلاه برداری و شیادی دارند همراه میشود وی که فردی متعهد و آرمانگرا است به زودی متوجه میشود که... برای پی بردن به کل ماجرا میتوانید این مجموعه را در تلویزیون تعاملی تیوا تماشا کنید.