در حاشیه 1

در حاشیه 1

سال ۲۰۱۴
ایران
کمدی
12+
هومن صحرایی مامور می شود تا یک مرکز درمانی تعطیل شده را راه اندازی کند در این مسیر با عده ای که سابقه کلاه برداری و شیادی دارند همراه می شود وی که فردی متعهد و آرمانگرا است به زودی متوجه می شود که... این مجموعه را در تلویزیون تعاملی تیوا تماشا کنید.
زبان ها: فارسی